Literatuurstudie en themasessies

Online sessie
29 mei 2024
Eindpresentatie
Ondergewicht bij kanker

8 juni 2024
Presentatie eindrapport

Het onderzoeksteam MMV heeft voor het onderzoek Ondergewicht bij kanker (2022-2024)  literatuurverkenningen gemaakt en online themasessies georganiseerd. Naast een verdieping en nuancering van ondergewicht is de relatie gelegd met de verschillende leefstijlpijlers. U kunt de themasessies terugkijken en van elke themasessie is een verslag gemaakt. 

Literatuurverkenning: Effect ondergewicht op verloop kanker

Er zijn de afgelopen jaren verschillende studies gedaan die het nadelige effect van ondergewicht en/of ondervoeding op het verloop van kanker hebben aangetoond. Dit verschilt per type kanker en per stadium. Zelfs je afkomst kan van invloed zijn op het risico van ondergewicht en/of ondervoeding. Hieronder proberen we een aantal van deze wetenschappelijke bevindingen op een rij te zetten om zo vanuit de literatuur meer inzicht en ingangspunten te geven voor de diverse groep mensen met kanker. Lees verder of download….

Online themasessie
12 oktober 2022
Verslag
Alles smaakt naar karton

Literatuurverkenning: Ondergewicht en gezondheid

Ondervoeding, ondergewicht, plots gewichtsverlies en cachexie zijn veelvoorkomende uitdagingen die mensen met kanker ondervinden. Ze hebben een aanzienlijke impact op de prognose en kwaliteit van leven. Wat zijn nou eigenlijk de definities? Zo lijkt ondervoeding in combinatie met verlies van spiermassa een direct negatief effect te hebben op het verloop, de behandeling en het herstel na de behandeling. Waarbij, een multidisciplinaire aanpak, voeding, fysieke activiteit en farmacologische benaderingen, essentieel zijn voor het beheer van deze aandoeningen. Hierbij sta jij als mens centraal, wat ervaar jij en welke mogelijkheden zie jij? Jouw zelfonderzoek als jouw mogelijkheid naar een Gezond Leven met Kanker met een voor jou gezond gewicht. Lees verder of download….

Online themasessie
14 december 2022 
Aankondiging
Ondergewicht bij kanker

Online themasessie
19 juli 2023 
Aankondiging
Zelfonderzoek
Verslag
Onderzoek jezelf en behoud het goede

Literatuurverkenning: Ondergewicht en Ontspanning
Voldoende rust en ontspanning is belangrijk voor gezondheid. Dat staat vast. Maar wat is er bekend in de literatuur over de relatie tussen ontspanning en de ziekte kanker? En wat betekent dat voor gezond gewicht? De relatie tussen ontspanning en ondergewicht bij kanker is complex en wordt door verschillende factoren beïnvloed. In dit artikel proberen we via de literatuur deze relaties in kaart te brengen, samen te vatten en concreet aan te geven wat de winst kan zijn voor kankerpatiënten met gewichtsproblematiek. We  laten  zien welke behandelingen er zijn om ontspanning te bevorderen. Wat is daarover bekend vanuit de wetenschap? We geven vervolgens  een voorbeeld “Massage bij kanker” en laten zien hoe dit kan bijdragen in het herstelproces. Lees verder of download….

Online themasessie
12 april 2023
Aankondiging
Stress en herstel
Verslag
Stimuleer rust en herstel

Literatuurverkenning: Ondergewicht en middelen
De leefstijlpijler “Middelen” wordt tot op heden vooral gedefinieerd als Roken, Drugs, Alcohol, Cannabis en medicijnen. De focus is dan vaak op het negatieve effect van deze middelen, gebruik voor gezondheidsdoeleinden en op ziekteverloop. Hierbij is aandacht voor ‘verslaving aan deze middelen’ ook relevant onder deze leefstijlpijler. Medicijnen hebben een gezondheidsdoel voor ogen. Een positief en ondersteunend effect op de behandeling, genezing of een vermindering (of onderdrukking) van de symptomen van een ziekte. Echter, medicijnen hebben ook bijwerkingen, die invloed kunnen hebben op de gezondheid en ook op het lichaamsgewicht. Verder zijn er ook voorbeelden waarbij bepaalde middelen en drugs worden ingezet om een positief gezondheidsdoel te halen. Lees verder of download….

Online themasessie
13 september 2023
Aankondiging
Middelengebruik
Verslag
Geen standaardrecept voor gewichtstoename, het is een zoektocht

Literatuurverkenning: Ondergewicht en Bestaanszekerheid
Bestaanszekerheid verwijst naar de mate waarin mensen verzekerd zijn van het kunnen voorzien in hun basisbehoeften en een redelijk niveau van levensstandaard kunnen handhaven. Dit omvat vaak essentiële aspecten zoals voedsel, huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en inkomen. Het doel van bestaanszekerheid als bestaansrecht is om ervoor te zorgen en naar te streven dat individuen en gezinnen een zekere mate van stabiliteit en bescherming hebben tegen armoede, sociale uitsluiting en onvoorziene gebeurtenissen zoals ziekte, rampspoed of werkloosheid. Lees verder of download….

Online themasessie
13 december 2023 
Aankondiging 
Word geen kanonnenvoer
Verslag
Verminder en voorkom geldstress met deze tips

Online themasessie
11 oktober 2023 
Aankondiging 
Praat mee over bestaans-zekerheid bij kanker
Verslag
Zoek hulp, overwin je schaamte

Literatuurverkenning: Ondergewicht en Voeding, vasten, eiwitten
De diversiteit aan ingangen om het thema Voeding te benaderen zijn legio. We focussen op twee onderwerpen die relevant zijn voor het thema ondergewicht bij kanker en met elkaar te maken hebben. Namelijk: minder frequent en langere periodes niet eten (vasten) en eiwitten als macronutriënten. Lees verder of download….

Online themasessie
10 mei 2023
Aankondiging
Voeding bij ondergewicht en kanker
Verslag
Ondergewicht tegengaan met voeding

Literatuurverkenning: Ondergewicht en Bewegen
In dit artikel richten wij ons op de leefstijlpijler Beweging en de invloed die deze kan hebben op gezondheid en specifiek op ondergewicht bij kanker. We proberen deze effecten uit de literatuur, samen te vatten, uit te leggen en in de context te plaatsen van patiënten met kanker en ondergewicht. In de themasessie over dit onderwerp in 2023, zijn een aantal experts aan het woord geweest. Ook deze inzichten zijn meegenomen. Lees verder of download….

Online themasessie
15 maart 2023
Verslag 
Bewegen en ondergewicht bij kanker

Literatuurverkenning
Ondergewicht en Verbinding, Zingeving

De relatie tussen voeding en gezondheid is in de wetenschap uitgebreid bestudeerd. Talloze onderzoeken die zich richten op de invloed van voedingspatronen op verschillende aspecten van welzijn. Een cruciaal onderdeel van dit onderzoek is de rol van voeding bij het handhaven van een gezond gewicht. Het bereiken en behouden van een gezond gewicht is essentieel voor de algehele gezondheid en wordt beïnvloed door tal van factoren, waaronder genetica, levensstijl en omgevingsfactoren. Recent ligt de nadruk steeds meer bredere context van eetgedrag en sociale verbindingen in de strijd tegen niet alleen overgewicht maar ook ondergewicht, ondervoeding en cachexie. Het besef dat mensen diep verbonden zijn met hun omgeving, inclusief hun sociale omgeving en de voedselsystemen. Lees verder of download….

Interactie leefstijlpijlers

De interactie tussen leefstijlpijlers zoals voeding, beweging en emotioneel welzijn speelt een cruciale rol in de algemene gezondheid, met name via het spijsverteringsstelsel. Problemen met de spijsvertering worden vaak gezien als symptomen van onderliggende factoren zoals stress, zowel emotioneel als lichamelijk, die een negatieve invloed hebben op de werking van het spijsverteringsstelsel. Deze interacties gaan verder dan alleen fysieke aspecten en voedingskeuzes; ze omvatten ook levensdoelen, spirituele overtuigingen, sociale verbondenheid en de mate van zingeving. Bijvoorbeeld, de verbinding tussen beweging en voeding is essentieel voor het bevorderen van een gezonde stofwisseling en spieropbouw, terwijl stressvermindering door zingeving kan bijdragen aan een betere spijsvertering. Een gebalanceerde benadering van rust en herstel, in combinatie met gezonde voeding en beweging, kan de algehele gezondheid en welzijn bevorderen, terwijl stress en gebrek aan slaap kunnen leiden tot ongezonde voedingskeuzes en spijsverteringsproblemen. Daarom is het belangrijk om een integrale kijk te hebben op gezondheid, waarbij alle aspecten van leefstijl in overweging worden genomen om een optimale gezondheid te bereiken en te behouden.
Zie onderzoeksrapport Ondergewicht bij kanker
(wordt 8 juni 2024 gepresenteerd op de ledendag)

Youtube

Zie ook de playlist met de online sessies op ons youtubekanaal.
U kunt zich daarop abonneren.