Zelfonderzoek

Werken aan gezond leven met behulp van zelfonderzoektools

Het platform Gezond Leven met Kanker is ontwikkeld om deelnemers via zelfonderzoek te ondersteunen bij het werken aan gezond leven. De verschillende tools ondersteunen bij het verhelderen van je eigen situatie en de keuzes die je daarin maakt of wilt maken. Wat betekent gezond leven in mijn situatie? Wat zou mij kunnen helpen? Hoe doe ik dat? Wat weet ik al? Wat kan ik zelf? Waar heb ik anderen bij nodig? 

We onderscheiden drie soorten onderzoeks-tools: mijn ervaringen, mijn leefstijl en mijn interactie. Deelnemers kunnen zich aanmelden en de tools gebruiken voor eigen zelfonderzoek. Zelfonderzoekdata zijn anoniem toegan-kelijk voor wetenschap. Lees meer over de zelfonderzoektools op het  platform.

Uit zelfonderzoek worden automatisch anonieme onderzoekdata gegenereerd voor (wetenschappelijk) onderzoek, zoals een woordenwolk uit verhalen en statistieken van vragenlijsten. Deze onderzoekdata zijn niet terug te leiden naar persoonlijke zelfonderzoekdata en worden gebruikt voor het onderzoeken van zelfonderzoek.

Zes leefstijlpijlers

Voeding

Beweging

Rust en herstel (slaap en ontspanning)

Verbinding (sociaal leven en zingeving)

Bestaanszekerheid

Middelengebruik

Verhaal: Beschrijf je eigen ervaringen, ambities, vragen enzovoort over gezond leven en ziekte.
Verzameling: Noteer de tips, linken, publicaties enzovoort die je tegenkomt en jou inspireren.
Zorgnetwerken: Breng in beeld wat voor jou belangrijk is (ingrediënten) en kijk vervol-gens wie jou daarbij kunnen helpen (schakels).

Leefstijlkeuzes: Je kiest je eigen leefstijl. Kijk naar wat bij je past, maar wees je ook bewust van wat je laat liggen.
Vragenlijsten: Je kunt verschillende standaardvragenlijsten gebruiken, maar je kunt (via de losse tool) ook een eigen vragenlijst maken met vragen die voor jou belangrijk zijn.
Leefstijlexperimenten: Je denkt dat een bepaalde aanpak jou kan helpen en neemt je voor om dat een tijdje te proberen. Je ontwerpt je eigen experiment.

Online themagroep: Je kunt online deelnemen en zien wie nog meer met het thema bezig is. Je kunt deelnemen aan online sessies, berichten sturen aan de groep en/of persoonlijk contact zoeken.
Vraagbaak: Stel je vragen. Dat kan een inhoudelijke vraag zijn over een bepaald thema, maar ook een vraag over het gebruik van het platform of een tool. Weet je een antwoord op een vraag van iemand anders, dan word je van harte uitgenodigd om een antwoord te geven.
Zelfonderzoekprogramma: Bij wetenschap-pelijk onderzoek maken we een zelf-onderzoekprogramma en nodigen we mensen uit om via zelfonderzoek deel te nemen aan het onderzoek.